Öğrenme nedir nasıl elde edilir ?

Gunsah

Global Mod
Global Mod
Ogrenme Nedir?

Ogrenme, bir bilginin anlaslmas, kavranmas ve yasantda kullanlmasdr. Ogrenme, bir tur degisimdir ve icerdigi bilgiyi yasantda kullanmak ya da yorumlamak icin esnek bir sekilde kullanmak demektir. Ogrenme, kisinin dunyay anlamasna yardmc olan surekli bir arastrma surecidir. Ogrenme, kisinin yasantsn, dusuncelerini, duygularn ve davranslarn anlamak icin kendisi icin yeni bilgileri sorgulayp ogrenmesini gerektirir.

Nasl Elde Edilir?

Ogrenme, deneyimler ve cevresel bilgiler ile elde edilir. Ogrenme, insanlarn cevresel bilgilere ve deneyimlerine bagl olarak gelistirdikleri kavraysn bir sonucudur. Ogrenme, geleneksel olarak egitim araclgyla elde edilir fakat cevresel bilgiler ve deneyimler, ogrenmenin temel yollardr. Bu iki yontem, ogrenmeyi tesvik ederken farkl teknikler kullanabilir. Ogrenme, kendinizi calsmaya tesvik etmek, isbirligi yapmak, odevler yapmak, ders calsmak ve benzeri teknikleri kullanarak elde edilir. Ayrca, ogrenmeyi destekleyen faydal davranslar kazanmak, ogrenme surecini hzlandracaktr.

Ogrenmeyi Tesvik Etmek

Ogrenmeyi tesvik etmek icin cok sayda strateji kullanlabilir. Ogrenmeyi tesvik eden stratejiler, ogrenme surecini arttran faydal davranslar kazanmaktan olusur. Ornegin, snflarda dikkatli dinleme, cevrenin farknda olma, ders calsma ve sorular sorma gibi ogrenmeyi tesvik eden faydal davranslar kazanmak ogrenmeyi tesvik edecektir. Ayrca, ogrenmeyi tesvik etmek icin ogrencilere calsma ortamnn iyilestirilmesi, konu hakknda teorik bilgi sahibi olmak ve sorular sormak gibi stratejiler kullanlabilir.

Sonuc

Ogrenme, kisinin dunyay anlamasna yardmc olan surekli bir arastrma surecidir. Ogrenme, deneyimler ve cevresel bilgiler ile elde edilir. Ogrenmeyi tesvik etmek icin cok sayda strateji kullanlabilir. Ogrenmeyi tesvik eden stratejiler, ogrenme surecini arttran faydal davranslar kazanmaktan olusur.